Pedagogisch beleid

Waarom?
In het pedagogisch beleid willen wij onze christelijke visie, en de praktische invulling ervan, inzichtelijk maken. Bij de kennismaking, het evaluatiegesprek en de voortgangsgesprekken zullen deze punten opnieuw worden doorgenomen. Door het naleven ervan garanderen wij dat de kwaliteit van ons handelen gewaarborgd blijft. Het pedagogisch beleid is geschreven voor een periode van vijf jaar voor zowel de ouder als voor de gastouder. Het pedagogisch beleid geeft eveneens duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de opvoeding binnen CGOB Benjamin en ligt ter inzage op het gastouderbureau. Wij hopen dat ons pedagogisch beleid zoveel houvast geeft aan ouders dat zij met een gerust hart hun kinderen durven toevertrouwen aan het gastoudergezin.

Het pedagogisch beleid is als volgt opgezet:
Hoofdstuk 1: de visie op de mens en het kind.
Hoofdstuk 2: de basisbegrippen pedagogisch handelen.
Hoofdstukken 3 t/m 6 geven inzicht in de vier competenties uit de Wet Kinderopvang, namelijk:
Hoofdstuk 3: het bieden van geborgenheid; Emotionele veiligheid
Hoofdstuk 4: Het bevorderen van zelfstandigheid; Persoonlijke ontwikkeling
Hoofdstuk 5: Begeleiden sociale ontwikkeling; Sociale competentie
Hoofdstuk 6: Begeleiden van de individuele ontwikkeling; Overdracht van waarden en normen
Doelgroepen zijn: baby’s/dreumesen 0-18 maanden; peuters 18 maanden tot 4 jaar; schoolkinderen 4 tot 12 jaar
Hoofdstuk 7: protocol kindermishandeling.

Hieronder kunt u het Pedagogische beleid downloaden.