Visie

We werken vanuit protestants-christelijk perspectief. Dit houdt niet in dat u dezelfde levensvisie zou moeten hebben, om uw kinderen bij ons te kunnen plaatsen. Wel verwachten we dat u onze leefwijze respecteren kunt, want deze zit in al ons handelen verweven. We hebben onze visie uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan. Daar kunt u ons op aanspreken en vandaar uit gaan we om met de kinderen.